Development and Kilogram-Scale Synthesis of a D2/5-HT2A Receptor Dual Antagonist (±)-SIPI 6360

Xiao Wen Chen, Yu Liu, Xun Qi Jin, Yuan Yuan Sun, Shun Lin Gu, Lei Fu*, Jian Qi Li

*Corresponding author for this work

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

8 Citations (Scopus)

Fingerprint

Dive into the research topics of 'Development and Kilogram-Scale Synthesis of a D2/5-HT2A Receptor Dual Antagonist (±)-SIPI 6360'. Together they form a unique fingerprint.